Thông báo vè tuyển sinh vào lớp một năm học 2019 - 2020

Thông báo vè tuyển sinh vào lớp một năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19: Nhà trường nhận hồ sơ học sinh theo danh sách phân tuyến đã được Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận duyệt. - Mẫu đăng ký nhập học.

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1931/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tuyển dụng nhân sự năm học 2019 - 2020

Tuyển dụng nhân sự năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá24/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường TH Nguyễn Chí Thanh tuyển dụng viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch nghỉ tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 của học sinh

Lịch nghỉ tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của học sinh5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Lịch nghỉ tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của học sinh

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 của học sinh

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của học sinh17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của học sinh

Kết quả thi Olympic Tiếng Anh trên Internet - Năm học 2016 - 2017

Kết quả thi Olympic Tiếng Anh trên Internet - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá177/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kết quả thi Olympic Tiếng Anh trên Internet - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1623/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán của học sinh

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán của học sinh15/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán của học sinh

Kết quả kì thi Olympic Tiếng Anh cấp trường

Kết quả kì thi Olympic Tiếng Anh cấp trường19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Kết quả kì thi Olympic Tiếng Anh cấp trường

Thông báo về việc học tập ngoài giờ lên lớp (Học sinh lớp 5)

Thông báo về việc học tập ngoài giờ lên lớp (Học sinh lớp 5)18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Thông báo về việc học tập ngoài giờ lên lớp (Học sinh lớp 5)