Thông báo số 3 về hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 29/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v: Lập danh sách giáo viên Thể dục cấp Tiểu học - THCS được hưởng chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục theo quyết định 51/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/QĐ-TTg - NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Để thực hiện chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên Thể dục trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, theo quyết định 51/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/QĐ-TTg ngày 16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Thủ tướng Chính phủ về nội dung “Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao”; - Lập danh sách giáo viên Thể dục biên chế (mẫu danh sách đính kèm) - Gửi văn bản có xác nhận của Hiệu trưởng về Phòng GD&ĐT (thầy Đông Quân tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8744478 - Tổ Phổ thông). - Gửi file Excel về email: dongquanpgd@gmail.com - Hạn chót ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

V/v tổng hợp danh sách các đối tượng được truy lĩnh NQ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 theo văn bản 298tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v lập danh sách và hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 Hội thi Văn nghệ ngành giáo dục NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: V/v Nộp danh sách đăng kí tham dự Hội thi Văn nghệ ngành (theo mẫu đính kèm)2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v tổ chức thăm, tặng quà các đơn vị giáo dục trên địa bàn quận nhân Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình12/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Cuộc thi tiếng Anh Toefl Primary Challenge cấp Tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM kết hợp với tổ chức IIG phát động cuộc thi Toefl Primary năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Vui lòng nhấn vào liên kết để xem chi tiết thể lệ cuộc thi Nhà trường tổng hợp danh sách và lệ phí thi gửi về phòng giáo dục trước ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đối với cấp TiH bao gồm: + tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản danh sách thí sinh đăng kí dự thi Vòng 1 (file excel, bản mềm) cho cô Nguyễn Thị Minh Thu , E-mail: minhthutập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá112@gmail.com, ĐT: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá91833tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá353 + tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bản danh sách thí sinh đăng kí dự thi Vòng 1 (bản cứng có xác nhận của BGH) theo mẫu đính kèm.

Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt chuyên đề và Tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1912/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v điều động các tiết mục văn nghệ phục vụ Họp mặt Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam - Năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Báo cáo số liệu TPT Đội đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

rà soát, cập nhật (nếu có thay đổi) để hoàn tất các nội dung của mẫu đính kèm. Vui lòng gửi lại qua email ndtuan.tanbinh@tphcm.gov.vn trước 17gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. P/s: đơn vị sau khi rà soát vui lòng chọn màu chữ đỏ cho phần dữ liệu có điều chỉnh. Đối với Nội dung ở CỘT cuối cùng (bên phải bảng biểu), nếu TPT của đơn vị chưa được giải quyết chế độ theo QĐ 43 đề nghị báo thêm ở cuối bảng biểu lý do vì sao không được giải quyết; đơn vị có thể nêu thêm đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” Quận Tân Bình, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo về nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin cơ bản năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (đính kèm Thông báo số 218/TB-NV của Phòng Nội vụ)31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giấy mời: Họp giao ban Hiệu trưởng31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19