THÔNG BÁO
Về một số khuyến cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng chống bệnh viên đường hô hấp cấp do vi khuẩn nCoV

THÔNG BÁO Về một số khuyến cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng chống bệnh viên đường hô hấp cấp do vi khuẩn nCoV 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO Về một số khuyến cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng chống bệnh viên đường hô hấp cấp do vi khuẩn nCoV

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid 19 trong trường học7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Căn cứ công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid -19 trong trường học.7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KẾ HOẠCH Tổ chức cho học sinh đi học trở lại kết hợp phòng chống dịch Covid-19 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về hướng dẫn công tác tổ chức cho học sinh tiểu học đi học trở lại 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Truyền thông Hướng dẫn khử khuẩn, Vệ sinh đón học sinh trở lại học4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đeo khẩu trang đúng cách

Đeo khẩu trang đúng cách4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

ĐEO KHẨU TRANG ĐÚNG CÁCH

Quyết định' về điều chỉnh một số tiêu chí của bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bà Thành phố Hò Chí Minh3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn 12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/GDĐT-CTTT Về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống Covid 19 và công tác đảm bảo an toàn, chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi học trở lại như thế nào?

Các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi học trở lại như thế nào? 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi học trở lại như thế nào?

Người khuyết tật được quan tâm phòng chống, đẩy lùi và chiến thắng dịch COVID-19

Người khuyết tật được quan tâm phòng chống, đẩy lùi và chiến thắng dịch COVID-1927/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Người khuyết tật được quan tâm phòng chống, đẩy lùi và chiến thắng dịch COVID-19

TIN COVID-19 sáng 26/426/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Ngày thứ 2 liên tiếp sau ngày 25/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Nếu tính theo tiêu chí người nhiễm trong cộng đồng, buổi sáng ngày 26/4 đánh dấu ngày thứ 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (kể từ sau 6h sáng 16/4) Việt Nam không phát hiện ca nhiễm. Trước đó, ngày 24/4, Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 đều là du học sinh từ Nhật Bản về, được cách ly ngay khi nhập cảnh, do đó, không có yếu tố lây nhiễm trong cộng đồng.

Chỉ thị 19/CT-TTg 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-1926/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn 1398/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về tiếp tục công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá