Đăng ký hưởng ứng chủ đề năm ATGT 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_VB 38426/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thầy cô xem và vào mail thtrungan2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15@gamil.com để in mẫu bảng đăng ký điền vào và nộp lại cho khối trưởng hoặc PHT, văn thư ! Cảm ơn !

Thông báo kết quả đánh giá phân loại quý II, III đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý21/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo về việc cập nhật thông tin chế độ hưởng BHYT21/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về việc kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1921/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo kết luận chuyên đề "Vận dụng định lý Pytago vào giải bài toán thực tế toán lớp 9" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1921/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Nhắc việc về việc cập nhật còn thiếu địa chỉ học sinh trên trang C2. Kính gửi Hiệu trưởng các trường THCS18/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn cài đặt phần mềm xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1918/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về việc tham gia cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1918/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về việc tổ chức thi lý thuyết và thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non cấp huyện năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo về danh sách giáo viên đăng ký phúc khảo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1817/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về việc hợp đồng giáo viên trước khi có kết quả thẩm tra văn bằng, chứng chỉ kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1817/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Nhắc việc khẩn!!! Về thực hiện báo cáo sơ kết HK I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Kính gửi Hiệu trưởng trường THCS17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Quyết định về việc thành lập Hội đồng "Giáo viên dạy giỏi" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19