Trồng thảm xanh trước cổng trường

Trồng thảm xanh trước cổng trường 6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Toán video khối 3 1-5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (tuần 27)1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Mĩ thuật video khối 4 24-4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (tuần 26)24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Âm nhạc video khối 1 24-4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (tuần 26)24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

CBQL, GV, NV dự truyền thông của cán bộ Trạm y tế xã Phước Hiệp về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

CBQL, GV, NV dự truyền thông của cán bộ Trạm y tế xã Phước Hiệp về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.7/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lễ công nhận Trường tiểu học Phước Hiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ 1.

Lễ công nhận Trường tiểu học Phước Hiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ 1.8/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Biểu dương học sinh tham gia Hội thi:
- “Liên hoan tiếng kèn đội ta” đạt giải B (giải nhì).
- Hội khỏe Phù Đổng môn võ Taekwondo cấp huyện: em Đặng Văn Hoài Nam lớp 4/5, Nguyễn Hoài Nam lớp 4/3 đạt huy chương Bạc; em Trần Trịnh Hà Vy lớp 4/1 huy chương đồng.

Biểu dương học sinh tham gia Hội thi: - “Liên hoan tiếng kèn đội ta” đạt giải B (giải nhì). - Hội khỏe Phù Đổng môn võ Taekwondo cấp huyện: em Đặng Văn Hoài Nam lớp 4/5, Nguyễn Hoài Nam lớp 4/3 đạt huy chương Bạc; em Trần Trịnh Hà Vy lớp 4/1 huy chương đồng.6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tiểu phẩm:

Tiểu phẩm: "Bỏ rác đúng chỗ trường lớp sạch hơn".6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quyên góp

Quyên góp "Vì biển đảo quê hương" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Phát động chƣơng trình quyên góp Quỹ “Vì biển đảo quê hƣơng”: giáo dục truyền thống yêu nƣớc và chủ quyền về biển, đảo của Tổ quốc cho học sinh.

Hội thi kể chuyện theo sách cấp Cụm, năm học 2019-2020

Hội thi kể chuyện theo sách cấp Cụm, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đại hội chi đoàn trường tiểu học Phước Hiệp nhiệm kỳ 2019-2020.

Đại hội chi đoàn trường tiểu học Phước Hiệp nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Em Nguyễn Đỗ Đăng Khoa đạt Hạng I môn Ném bóng cấp Thành Phố, giải Điền kinh Hội khỏe phù đổng 2019.

Em Nguyễn Đỗ Đăng Khoa đạt Hạng I môn Ném bóng cấp Thành Phố, giải Điền kinh Hội khỏe phù đổng 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.16/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trao cờ thi đua tuần (Tuần 17): Biểu dương gương người tốt việc tốt của học sinh.

Trao cờ thi đua tuần (Tuần 17): Biểu dương gương người tốt việc tốt của học sinh. 16/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trao cờ thi đua tuần (Tuần 14): Biểu dương gương người tốt việc tốt của học sinh.

Trao cờ thi đua tuần (Tuần 14): Biểu dương gương người tốt việc tốt của học sinh. 2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Phát động chương trình: An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ 2019

Phát động chương trình: An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19