Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 28

Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 28 9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Khối 1 - tuần 27 - thứ sáu

Khối 1 - tuần 27 - thứ sáu8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tập đọc : Mưu chú sẻ

Tuần 27 - thứ năm

Tuần 27 - thứ năm7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

TOÁN : LUYỆN TẬP CHUNG TRANG 147

Tuần 27 - thứ năm

Tuần 27 - thứ năm7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

CHÍNH TẢ : CÂU ĐỐ

Dia li lop 5 tuan 27 bai chau mi

Dia li lop 5 tuan 27 bai chau mi7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

DIA LI LOP 5 TUAN 27 BAI CHAU MI

Khối 1 - tuần 27

Khối 1 - tuần 276/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

TOÁN : LUYỆN TẬP TRANG 146

Tuần 27 - thứ tư

Tuần 27 - thứ tư6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

TẬP ĐỌC : AI DẬY SỚM

KHỐI 3 TUẦN 27 : Bài dạy môn Tiếng việt và TNXH

KHỐI 3 TUẦN 27 : Bài dạy môn Tiếng việt và TNXH6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHỐI 3 TUẦN 27 : Bài dạy môn Tiếng việt và TNXH

Tiếng Anh Trực Tuyến -Lớp 1- Bài 3- Lesson 1,2

Tiếng Anh Trực Tuyến -Lớp 1- Bài 3- Lesson 1,26/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Unit 3 : Is it a plane? Lesson 1,2

Tuần 27 - thứ ba

Tuần 27 - thứ ba5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

TOÁN : BẢNG CÁC SỐ TỪ 1 ĐẾN 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Khối 4 - tuần 27 - thứ ba: Chính tả: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Khối 4 - tuần 27 - thứ ba: Chính tả: Bài thơ về tiểu đội xe không kính5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

khối 4 - tuần 27 - thứ ba: Toán: kiểm tra Toán 4 .

khối 4 - tuần 27 - thứ ba: Toán: kiểm tra Toán 4 .5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tập làm văn lớp 5 Tuần 27

Tập làm văn lớp 5 Tuần 275/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Toán lớp 2- Số 1 và số 0 trong phép nhân và phép chia- Tuần 27

Toán lớp 2- Số 1 và số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trong phép nhân và phép chia- Tuần 275/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Toán lớp 2- Số 1 và số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trong phép nhân và phép chia- Tuần 27

Khối 2- Bài học - Tuần 27

Khối 2- Bài học - Tuần 275/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Khối 2- Bài học - Tuần 27