Nhà trường và nhân viên y tế thực hiện nghiêm túc những việc cần làm của ngày đầu tiên khi học sinh đến trường (8/5) sau thời gian tạm nghỉ học phòng chống Covid-19

Nhà trường và nhân viên y tế thực hiện nghiêm túc những việc cần làm của ngày đầu tiên khi học sinh đến trường (8/5) sau thời gian tạm nghỉ học phòng chống Covid-19 9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Ngày 8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, học sinh bậc tiểu học ( khối 4,5) toàn TPHCM ngày đầu tiên đến trường: để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đến trường. Nhà trường cùng bộ phận y tế thực hiện việc cần làm theo khuyến cáo của Bộ y tế: đo thân nhiệt , hướng dẫn học sinh rửa tay bằng dung dịch khử khuẩn , đeo khẩu trang từ nhà đến trường ... ngay tại cổng trường. Tuyên truyền đến học sinh tiếp tục phòng chống dịch theo những điều học sinh cần biết tại trường và tại nhà. Nhà trường thực hiện phát khẩu trang, trang bị dung dịch nước rửa tay khử khuẩn, khai báo y tế...

Trường Nguyễn Thanh Tuyền tiếp đoàn kiểm tra UBND Quận và PGD Quận sau thời gian học sinh quay trở lại trường ngày 8/5.

Trường Nguyễn Thanh Tuyền tiếp đoàn kiểm tra UBND Quận và PGD Quận sau thời gian học sinh quay trở lại trường ngày 8/5.9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Trường Nguyễn Thanh Tuyền đón tiếp lãnh đạo UBND Quận và Phòng giáo dục kiểm tra và thăm hỏi học sinh sau thời gian học sinh tạm nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid- 19 và ngày đầu tiên các em quay trở lại trường .

Thông báo (điều chỉnh) kế hoạch học sinh đi học lại

Thông báo (điều chỉnh) kế hoạch học sinh đi học lại6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Khối 2 (Tuần 28)

Khối 2 (Tuần 28)6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo: kế hoạch học sinh đi học lại (khối 5)

Thông báo: kế hoạch học sinh đi học lại (khối 5)4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo: kế hoạch học sinh đi học lại (khối 4)

Thông báo: kế hoạch học sinh đi học lại (khối 4)4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo: kế hoạch học sinh đi học lại (khối 3)

Thông báo: kế hoạch học sinh đi học lại (khối 3)4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo: kế hoạch học sinh đi học lại (khối 2)

Thông báo: kế hoạch học sinh đi học lại (khối 2)4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo: kế hoạch học sinh đi học lại (khối 1)

Thông báo: kế hoạch học sinh đi học lại (khối 1)4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo: kế hoạch học sinh đi học lại

Thông báo: kế hoạch học sinh đi học lại 4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Ý nghĩa ngày 30/4/1975 - Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ý nghĩa ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/1975 - Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế lao động 01/05 đối với cách mạng Việt Nam

Lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế lao động tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 đối với cách mạng Việt Nam27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020): Trang sử chói lọi, khát vọng hùng cường

Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/1975 - 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá): Trang sử chói lọi, khát vọng hùng cường27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975

Đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 197527/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kỷ niệm 45 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Kỷ niệm 45 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

ĐÃ 45 NĂM QUA ĐI NHƯNG TINH THẦN CHIẾN THẮNG 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-4-1975 VẪN TỎA SÁNG, PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY.