Khai giảng Năm học 2019-2020

Khai giảng Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hiệu trưởng đọc phương hướng, nhiệm vụ năm học

Năm học 2019-2020

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tặng nón BH học sinh vào lớp 1

 Năm học 2019-2020

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đón học sinh lớp 1

Lễ đón bằng công nhận chuẩn quốc gia - mức độ 1 và kỷ niệm 33 năm ngày nhà giáo việt nam

Lễ đón bằng công nhận chuẩn quốc gia - mức độ 1 và kỷ niệm 33 năm ngày nhà giáo việt nam23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Trường Tiểu học Lý Nhơn đã long trọng tổ chức Lễ đón bằng công nhận Chuẩn quốc gia mức độ 1 và kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11.

Chương trình nước sạch cho em.

Chương trình nước sạch cho em.12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Từ ngày 23/7 đến ngày 25/7 Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim đã đến trao tặng Trường Tiểu học Lý Nhơn máy lọc nước.

Họp mặt cựu giáo viên và các thế hệ học sinh xã lý nhơn - lần i

Họp mặt cựu giáo viên và các thế hệ học sinh xã lý nhơn - lần i12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Sau 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm các thế hệ học sinh xã Lý Nhơn mới có dịp gặp gỡ lại quý thầy cô từng công tác, giảng dạy tại xã Lý Nhơn - Cần Giờ.