Triển khai công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV).

Triển khai công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV). 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch dạy học trực tuyến.23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Trao học bổng và quà thưởng cho học sinh khó khăn.

Trao học bổng và quà thưởng cho học sinh khó khăn.13/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lễ hội Mùa xuân 2020 - Xuân Canh Tý.

Lễ hội Mùa xuân 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Xuân Canh Tý.13/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hội thi trang trí heo đất, chuột đất, túi vải.

Hội thi trang trí heo đất, chuột đất, túi vải.3/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Giáng sinh 2019.

Giáng sinh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2019.

Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đạt Giải Nhất toàn đoàn trong cuộc thi

Đạt Giải Nhất toàn đoàn trong cuộc thi "Tự hào Lịch sử Việt Nam".2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thi Văn nghệ với chủ đề

Thi Văn nghệ với chủ đề "Tự hào lịch sử Niệt Nam".19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội thi viết chữ đẹp cấp trường năm học 2019 - 2020.

Hội thi viết chữ đẹp cấp trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội thi cắm hoa khối 4 - 5 năm học 2019.

Hội thi cắm hoa khối 4 - 5 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tham quan bảo tàng áo dài.

Tham quan bảo tàng áo dài.11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đại hội Đại biểu Cha mẹ Học sinh năm học 2019 - 2020.

Đại hội Đại biểu Cha mẹ Học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.9/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công tác tổng vệ sinh trường lớp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Công tác tổng vệ sinh trường lớp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lễ hội trăng rằm năm học 2019 - 2020

Lễ hội trăng rằm năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19