THÔNG BÁO về việc cho học sinh đi học trở lại

THÔNG BÁO về việc cho học sinh đi học trở lại 6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO về việc cho học sinh đi học trở lại

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thành phố do dịch bệnh COVID-19 hết ngày 3/5/2020

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thành phố do dịch bệnh COVID-19 hết ngày 3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thành phố do dịch bệnh COVID-19 hết ngày 3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

[iSMART Education]Triển khai Từ điển bằng hình DigiVocab và Bài học mới online

[iSMART Education]Triển khai Từ điển bằng hình DigiVocab và Bài học mới online15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

[iSMART Education]Triển khai Từ điển bằng hình DigiVocab và Bài học mới online

TPHCM  kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh đến hết ngày 19-4

TPHCM kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh đến hết ngày 19-431/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 19-4

TP HCM cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 5-4

TP HCM cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 5-424/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

(NLĐO) - Ngày 13-3, UBND TP HCM quyết định cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 5-4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Lễ Tri Ân và ra Trường Học sinh lớp 5

Lễ Tri Ân và ra Trường Học sinh lớp 55/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Học sinh phát biểu đại diện khối 5

Lễ Tri Ân và ra Trường Học sinh lop 5

Lễ Tri Ân và ra Trường Học sinh lop 55/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Nghi Thức Chào Cờ

Lễ Tri ân và ra Trường Học sinh lớp 5

Lễ Tri ân và ra Trường Học sinh lớp 55/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tiết mục biểu diễn văn nghệ

Lễ Tổng kết Năm học 2018- 2019

Lễ Tổng kết Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá194/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thầy Hiệu Trưởng đọc diễn văn

Nghi thức dâng hương của các đại biểu

Nghi thức dâng hương của các đại biểu13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Nghi thức dâng hương của các đại biểu

Tiết mục văn nghệ

Tiết mục văn nghệ13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ, tái hiện lại những hình ảnh đất nước ở những buổi đầu cơ khai dựng nước

Lễ giỗ quốc tổ hùng vương

Lễ giỗ quốc tổ hùng vương13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thầy Hiệu Trưởng đọc diễn văn buổi lễ

Lễ Khai Giảng Năm Học 2018-2019

Lễ Khai Giảng Năm Học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1926/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thầy Hiệu Trường dắt tay các e lớp 1 chào đón ngày khai giảng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lễ Khai Giảng Năm Học 2018-2019

Lễ Khai Giảng Năm Học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1926/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thầy hiểu trưởng đánh trống khai trường

Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1117/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18