Hiện tìm kiếm văn bản

Có 41 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI
Đính kèm file :  

 1221-29tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đásigned-2942tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7_2942tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf

Văn bản - công văn29-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học HKII-Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 File 1 : cv_1125_bogddt_342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf

 File 2 : phuluc_kemtheo_cv1125_342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf

Văn bản - công văntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 Hướng dẫn dạy học qua internet trong giai đoạn học sinh tạm nghỉ học do Covid-19
Đính kèm file :  

 File 1 : 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá61-huongdan_dayhoc_qua_internet_342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf

 File 2 : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-cv-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21-huongdandayhocinternettieptheo_342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf

Văn bản - công văntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỀ ĐỔI MỚI PP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG NHÀ TRƯỜNG
Đính kèm file :  

 63cv5555bgddt_1922tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf

Văn bản - công văn19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI TÀI LIỆU HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Đính kèm file :  

 hd_tai_lieu_trai_nghiem_1922tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf

Văn bản - công văn19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 HD DẠY LỚP 1 - NH: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21
Đính kèm file :  

 hd_chuan_bi_day_lop_1_-_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-21_1922tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf

Văn bản - công văn19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 LỊCH TẬP HUẤN ĐẠI TRÀ GIÁO VIÊN LỚP 1 - CTGDPT 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 lich_tap_huan_gv_lop_1-ctgdpt_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_1922tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf

Văn bản - công văn19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 THÔNG TƯ HD LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA - CTGDPT 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 tt_tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tt-bgddt-_hd_lua_chon_sgk-ctgdpt_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_1922tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf

Văn bản - công văn19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI TÀI LIỆU CÙNG EM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VÀ TÌM HIỂU LỊCH SỬ-ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG TPHCM
Đính kèm file :  

 hd_tai_lieu_trai_nghiem_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf

Văn bản - công văn3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá HƯỚNG DẪN DẠY HỌC LỚP 1, NH:2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21
Đính kèm file :  

 hd_chuan_bi_day_lop_1_-_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-21_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf

Văn bản - công văn3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
11 HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-cv-3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá39-hdcmtienganh2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_692tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.pdf

Văn bản - công văntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
12 HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 qd_kh_nam_hoc_19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1_692tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.pdf

Văn bản - công văntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
13 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 qd_kh_nam_hoc_19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2372tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá197.pdf

Văn bản - công văn23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
14 HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Đính kèm file :  

 5932_1822tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

Văn bản - công văn18-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
15 BÁO CÁO SƠ KẾT HKI CẤP TIỂU HỌC - NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 57_1322tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf

Văn bản - công văn13-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
123