Tuyên truyên phòng chống dịch bệnh covid-19 và tập huấn 10 kỹ năng phòng chống dịch bệnh

Tuyên truyên phòng chống dịch bệnh covid-19 và tập huấn 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá kỹ năng phòng chống dịch bệnh 9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đón Đoàn kiểm tra Y tế - NH: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh corona, tập huấn phương pháp rửa tay, cách đeo khẩu trang

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh corona, tập huấn phương pháp rửa tay, cách đeo khẩu trang2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Vệ sinh, khử khuẩn lớp học phòng chông dịch bệnh corona

Vệ sinh, khử khuẩn lớp học phòng chông dịch bệnh corona1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tổ chứa khám sức khỏe tổng quát cho học sinh - năm học 2019 - 2020

Tổ chứa khám sức khỏe tổng quát cho học sinh - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Ngày 16/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, trường TH Huỳnh Văn Ngỡi đã phối hợp cùng Bệnh Viện quận 2 tổ chức khám sức khỏe cho các em học sinh toàn trường.

Chăm sóc vườn thuốc nam

Chăm sóc vườn thuốc nam1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn học sinh các bước rửa tay

Hướng dẫn học sinh các bước rửa tay1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em - năm 2019

Tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em - năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tuên truyển tác hại và cách phòng tránh kiến ba khoang

Tuên truyển tác hại và cách phòng tránh kiến ba khoang29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

6 bước rửa tay

6 bước rửa tay15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hảy hướng dẫn HS 6 bước rửa tay đúng cách.