ve_viec_khai_bao_suc_khoe_tu_nguyen_phong_chong_dich_covid-19

ve_viec_khai_bao_suc_khoe_tu_nguyen_phong_chong_dich_covid-19 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chuẩn bị khi hs đi học

Chuẩn bị khi hs đi học12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO SỐ 3
Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học.

THÔNG BÁO SỐ 3 Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học. 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Số: 286/GDĐT-VP
Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra trong trường học.

Số: 286/GDĐT-VP Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra trong trường học. 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Phòng bệnh nCoV trong trường học

Phòng bệnh nCoV trong trường học2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

QUYẾT ĐỊNH
Về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 
do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của Trường tiểu học Yên Thế

QUYẾT ĐỊNH Về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của Trường tiểu học Yên Thế 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO
Về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 
do Covid-19 trước khi học sinh đi học lại

THÔNG BÁO Về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 trước khi học sinh đi học lại 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KẾ HOẠCH 
Ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 
do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra

KẾ HOẠCH Ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO SỐ 1
Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học.

THÔNG BÁO SỐ 1 Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học. 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chỉ thị 46/ct-ttg năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 về tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới do thủ tướng chính phủ ban hành22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tuyên truyền

Tuyên truyền "Phòng chống bệnh tay, chân, miệng"19/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết18/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18