V\v không giải quyết đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1

Tải file đính kèm: 456ubnd-nv_1332tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)