AEROBIC - KHỎE VÌ NƯỚC

Duy trì luyện tập thể dục thể thao là một trong những biện pháp hiệu quả để nâng cao sức đề kháng phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục Thể chất phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Quận 1- Trung tâm TDTT Quận 1 giới thiệu và hướng dẫn một số bài tập tại nhà để giúp tất cả mọi người tăng cường sức khỏe, tăng cường khả năng vận động để phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh.

 

Kính mời tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng toàn thể phụ huynh, học sinh trường Tiểu học Khai Minh tích cực hưởng ứng lời kêu gọi “Vì sức khỏe cộng động” thông qua bài tập:

 

 

Aerobic – Khỏe vì nước

https://youtu.be/JNNIzMzXoRw