Thông Báo Tuyển Dụng

Trường Tiểu Học Kim Đồng Tuyển dụng viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Trường Tiểu Học Kim Đồng Tuyển dụng viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Cẩn tuyển: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 Giáo viên dạy nhiều môn, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 Giáo viên Tiếng Anh, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 Giáo viên Tin Học, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 Giáo viên Mỹ thuật, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 Giáo viên phụ trách công tác Đội làm việc tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến ngày 11/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Địa điểm nhận hồ sơ: Trường Tiểu Học Kim Đồng Huyện Bình Chánh (giờ hành chánh)

Địa chỉ: A16/51A Ấp 1 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Số điện thoại liên hệ: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28. 225tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 8884  - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá43 813.

Tải file đính kèm: phu_luc_kem_thong_bao_tuyen_dung_kim_dong_11122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.xls
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)