Học trực tuyến tuần 24-Khối 2

Học trực tuyến tuần 24-Khối 2 18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Học trực tuyến tuần 25-Khối 2: Môn Toán - Giờ, phút-Cách xem đồng hồ

Học trực tuyến tuần 25-Khối 2: Môn Toán - Giờ, phút-Cách xem đồng hồ15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Làm thế nào để giúp học sinh học tốt môn thể dục trong trường Tiểu học

Làm thế nào để giúp học sinh học tốt môn thể dục trong trường Tiểu học3/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Võ cổ truyền

Võ cổ truyền24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Tinh hoa dân tộc, thể hiện khí phách và cốt cách con người Việt. Đó là tất cả những giá trị tốt đẹp mà võ cổ truyền Việt Nam được mến mộ trên toàn cầu. Cũng bởi thế mà những người tâm huyết với loại hình văn hóa phi vật thể này muốn đưa những giá trị cốt lõi ấy vào trường học để thế hệ trẻ hôm nay gìn giữ và phát huy tinh thần dân tộc mọi thời đại....

Tinh hoa dân tộc- Võ cổ truyền

Tinh hoa dân tộc- Võ cổ truyền31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Tích hợp giáo dục môi trường trong môn tự nhiên – xã hội lớp 1, 2, 3

Tích hợp giáo dục môi trường trong môn tự nhiên – xã hội lớp 1, 2, 326/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Giáo viên chủ nhiệm với việc rèn kĩ năng sống cho học sinh

Giáo viên chủ nhiệm với việc rèn kĩ năng sống cho học sinh 17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kỹ năng sống học đường và hoạt động ngoại khóa cho học sinh

Kỹ năng sống học đường và hoạt động ngoại khóa cho học sinh26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy

Áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN – GV KHỐI 2 
Năm học: 2015-2016

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN – GV KHỐI 2 Năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

KẾ HOẠCH ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học: 2015-2016. 
Khối lớp 2

KẾ HOẠCH ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. Khối lớp 2 5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Phương pháp bàn tay nặn bột và tiến trình dạy học theo phương pháp

Phương pháp bàn tay nặn bột và tiến trình dạy học theo phương pháp " bàn tay nặn bột"3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Bốn bước đổi mới chuyên môn21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Xây dựng kế hoạch bài học phân môn luyện từ và câu lớp 2

Xây dựng kế hoạch bài học phân môn luyện từ và câu lớp 221/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Phần mềm soạn giảng activ insprise, sử dụng bảng tương tác

Phần mềm soạn giảng activ insprise, sử dụng bảng tương tác14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15