Lịch công tác tuần từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/4

-Dạy học chương trình tuần 29.

 

 

Thứ Ba

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/4

-8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Dự hội thi kể truyện sách tại trường Trần Quang Diệu (Cô Hiếu).

 

Thứ Tư

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/4

-7gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Dự kiểm tra chuyên môn tại trường Phan Đình Phùng (Cô Huyền-HT; thầy Phương-PHT).

 

Thứ Năm

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/4

 

-Giao lưu mô hình giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tại Tỉnh Bến Tre- Đoàn ngành Giáo dục Quận 3 (Thầy Hùng, Thầy Phương).

-15gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Tổ chuyên môn gửi hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên NH2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 về Ban giám hiệu (thầy Hùng nhận).

 

Thứ Sáu

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4

 

 

Thứ Bảy

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/4

 

 


Tác giả: Ban giám hiệu