Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

  • Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), phòng GD&ĐT về chỉ đạo điểm trong năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, Tập thể CB - GV - CNV Trường Tiểu học Lạc Long Quân đã long trọng tổ chức buổi lễ phát động “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19” với chủ đề “Học tập suốt đời - Học tập thông minh để trở thành công dân tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh”.
  • Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, làm cho mỗi người dân, mỗi dòng họ, mỗi cộng đồng dân cư thấy được tầm quan trọng của việc học đối với sự phát triển của quê hương, đất nước. Việc xây dựng xã hội học tập và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là chủ trương hết sức đúng đắn và ý nghĩa.
  • Một số hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời:

  •