HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tiếp tục hoạt động Tháng Thanh niên năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – Chủ đề “Thanh niên quận Phú Nhuận tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, hưởng ứng hoạt động "Ngày Đoàn viên - Ngày làm việc tốt" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Đoàn viên chi đoàn Lê Đình Chinh tham gia cùng Đoàn phường 15 phối hợp cùng BCH Quận sự phường và Ban Điều hành Khu phố 2 thực hiện công trình “Tuyến hẻm Thanh niên” với nội dung tráng lấp mặt đường tuyến hẻm 91 Nguyễn Trọng Tuyển; 62 Nguyễn Đình Chính.