Phiếu ôn tập Môn Tiếng Anh cho Học sinh Khối Lớp 4

Phiếu ôn tập Môn Tiếng Anh cho Học sinh Khối Lớp 4 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chúc mừng “nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp thành phố năm 2018

Chúc mừng “nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1822/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thực hiện Thông báo số 265-TB/ĐTN-TNTH ngày 12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc xét trao giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức giải thưởng đã nhận được 1.413 hồ sơ đề cử từ 76 đơn vị và đã lựa chọn trao giải thưởng cho 248 nhà giáo trẻ có nhiều thành tích trong công tác. Đây là những tấm gương có nhiều tiêu biểu về đạo đức, chuyên môn và cống hiến nhiều cho sự nghiệp giáo dục thành phố. Trong đó, đơn vị quận Phú Nhuận vinh dự có 15 gương Nhà giáo trẻ tiêu biểu được tuyên dương cấp thành phố. Cô Lê Hồng Ngọc Nữ - Bí thư chi đoàn và là Giáo viên môn Mỹ thuật của trường Tiểu học Lê Đình Chinh - rất vinh dự được là một trong số những nhà giáo trẻ tiêu biểu được nhận danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Thành phố. Bên cạnh đó, cô còn được của Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho cá nhân đạt Nhà giáo trẻ tiêu biểu 3 năm liên tiếp.

Chúc mừng thành tích nhà trường 
trong năm học 2017-2018

Chúc mừng thành tích nhà trường trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, thầy trò trường Tiểu học Lê Đình Chinh dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng tập thể sư phạm trường đã vượt lên tất cả khó khăn đó để cùng nhau thi đua Dạy tốt - Học tốt, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành hiệu quả mục tiêu và nhiệm vụ đề ra.

Thành tích28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Khái quát về trường TH Lê Đình Chinh – quận Phú nhuận

Khái quát về trường TH Lê Đình Chinh – quận Phú nhuận28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh

Anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16