Tiểu Học Lê Đình Chinh | Phòng GD&ĐT Quận Phú Nhuận tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh tiểu học năm... (11/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

CV số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá58/UBND-VX ngày 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của UBND.TP Về thực hiện Thông tri số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-TT/TU của Thành ủy TP.HCM (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

CV số 1896/VP-VX ngày 16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của VP/UBND.TP ​V.v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 39/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

QUYẾT ĐỊNH về sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Quy định toan hành kèm theo Quyết định số 43/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng... (31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐTTg của Thủ tướng... (31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Hướng dẫn Sơ kết Học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Triển khai tài liệu “Hướng dẫn thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, giữa giờ và bài võ cổ... (26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Hướng dẫn cuộc thi giải toán trên internet cấp trường (26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên (16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

CV số 391, 392/TTYTDP-KSBTN ngày 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Trung tâm YTDP thành phố (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi... (6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 68/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/ttlt-bgdđt-bnv-btc-blđtbxh ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 hướng... (31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng CSVN (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá- tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) và đón... (31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Về triển khai cuộc thi "Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16" (26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Về việc tổ chức cuộc thi “Olympic tiếng Anh trên internet” cấp thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Lịch kiểm tra học kỳ 1 - tiểu học (21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc đăng ký lịch tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

LỊch tuần từ 4-5 đến 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá NEW 4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch tuần từ 13-4 đến 19-4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỊch tuần từ 9-3 đến 15-3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá NEW 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch tuần từ 24-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch tuần từ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 đến 26-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; lịch tuần từ 27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch tuần từ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-4 đến 26-4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch tuần từ 23-3 đến 29-3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch tuần từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-3 đến 8-3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 29/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch tuần từ 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 đến 16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 8/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về công nhận trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Văn bản số 873/STTTT-TTĐT ngày 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Sở Thông Tin và Truyền Thông Về đăng tải đầy đủ thông tin... 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng đại trà năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cho CBQL và giáo viên thực hiện Chương trình... 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về hướng dẫn công tác tổ chức cho học sinh tiểu học đi học trở lại 6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về triển khai, thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo v/v tổng vệ sinh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi... 12/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp... 6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học nhân dịp Tết NGuyên đán Canh... 14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại trà chương trình giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cho CBQL và... 7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về tổ chức các khóa ôn tập trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng... 18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới 11/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục học kỳ 2... 5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về triển khai công tác vệ sinh môi trường và tăng cường cây xanh, mảng xanh phục vụ Tết Dương... 14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đang truy cập : 3
Hôm nay : 324
Hôm qua : 449
Tuần này : 2,126
Tuần trước : 5,2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Tháng này : 25,2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Tháng trước : 36,39tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 257,387