TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 “XÂY DỰNG ĐỘI VỮNG MẠNH, CÙNG TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”

Vào sáng thứ năm ngày 28/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 vừa qua, Liên đội Lê Đình Chinh đã phấn khởi tiến hành tổ chức Đại hội Liên Đội năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 với nhiều nội dung thiết thực và phong phú.

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18  là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22 và chương trình liên tịch giữa Sở Giáo dục Đào tạo cùng Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22. Tổng phụ trách và Ban chỉ huy Liên đội đã phối hợp cùng nhau tổ chức, thực hiện buổi Đại hội Liên đội để đề ra những hoạt động trọng tâm của tổ chức Đội trong năm học mới cũng như thông qua nhiều phong trào hoạt động của Liên đội trong năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 nhằm đưa hoạt động Đội của trường ngày một đi lên. Ngoài ra, thông qua chương trình, kế hoạch năm đã được Hội đồng đội đóng góp ý kiến và điều chỉnh, Liên đội sẽ cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực tại đơn vị. Và những chương trình mà Đại hội Liên đội đã nêu cũng giúp các em hình dung được những hoạt động trọng tâm cần thực hiện. Qua đó, khuyến khích các chi đội đăng ký thi đua học tập tốt và tham gia phong trào tích cực hơn. Bên cạnh đó, Đại hội Liên đội đã tổ chức bầu cử và chọn ra được những ứng cử viên xuất sắc nhất trong phong trào, hoạt động và cả lĩnh vực học tập để phối hợp với tổng phụ trách và dẫn dắt Liên đội đạt được những mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch cũng như đạt được những kết quả cao trong các hội thi cấp Quận.

Dưới đây là những hình ảnh trong buổi đại hội của các em:

Công tác chuẩn bị trước đại hội

Thực hiện nghi thức chào cờ 

Thông qua báo cáo 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, chương trình 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và biểu quyết các chỉ tiêu

BCH Liên đội 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 mãn nhiệm kỳ

Tiến hành bầu cử BCH Liên đội Nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

BCH Liên đội nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Cô Tổng phụ trách chúc mừng và giao nhiệm vụ cho BCH mới

Thông qua dự thảo nghị quyết của đại hội, chào cờ bế mạc

Đại hội đại biểu Liên đội Lê Đình Chinh đã kết thúc và thành công tốt đẹp với kết quả đã bầu ra được BCH Liên đội Nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. Bên cạnh đó, các em cũng đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến định hướng để kiện toàn văn kiện của Đại hội./.

 (Nguyễn Bích Lan-Tổng phụ trách Đội)