Hướng dẫn sử dụng phần mềm Scratch 2

Scratch được thiết kế đặc biệt cho trẻ từ 8 đến 16 tuổi, nhưng mọi người ở bất cứ độ tuổi nào cũng có thể sử dụng và thỏa sức sáng tạo. Hàng triệu người đang tạo ra những dự án (projects) từ Scratch trên khắp nơi, bao gồm những hộ gia đình, các trường học, các viện bảo tàng, các thư viện, và các trung tâm cộng đồng Scratch.

Tải file đính kèm: Huong dan su dung Scratch.docx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)