Hiện tìm kiếm văn bản

Có 18 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 Số: 1322/GDĐT-HSSV Về tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Đính kèm file :  

 VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ ĐỘI MŨ BẢO HIỂM HỌC SINH TIỂU HỌC.doc

Văn bản - công văn11-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
2 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN
Đính kèm file :  

 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16_TT-BGDDT_Thoi gian tap su cua giao vien giang vien.doc

Văn bản - công văn16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
3 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá58/UBND-VX CV số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá58/UBND-VX ngày 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của UBND.TP Về thực hiện Thông tri số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-TT/TU của Thành ủy TP.HCM Văn bản - công văn27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
4 391, 392/TTYTDP-KSBTN CV số 391, 392/TTYTDP-KSBTN ngày 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Trung tâm YTDP thành phố
Đính kèm file :  

 File 1 : 391.pdf

 File 2 : 392.pdf

Văn bản - công văn27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
5 1896/VP-VX CV số 1896/VP-VX ngày 16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của VP/UBND.TP ​V.v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 39/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
Đính kèm file :  

 1896-VP-VX.pdf

Văn bản - công văn27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
6 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/QĐ-UBND Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
Đính kèm file :  

 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-QĐ-UBND_Ban hanh Quy dinh ve tuyen dung_chuyen cong tac VC va xep luong khi bo nhiem chuc danh nghe nghiep.pdf

Văn bản - công văntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
7 52/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH về sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Quy định toan hành kèm theo Quyết định số 43/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy đinh chức danh và chế độ, chính sầch đối vói Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Miìih trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sử và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận - huyện
Đính kèm file :  

 QD 52_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15_QD_UBND Sdoi Khoan 2 Dieu 5 cua QD 43_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14_QD_UBND.pdf

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN31-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
8 29/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 68/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH NGÀY 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/NĐ-CP NGÀY tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO
Đính kèm file :  

 29_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15_TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH_sdoi_bosung_TTLT6_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11_Hdan PCTN nha giao.pdf

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN31-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
9 7581/UBNN-PCNC Triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Đính kèm file :  

 7581-UBND-PCNC.pdf

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN31-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 418tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/GDĐT-VP Tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng CSVN (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá- tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) và đón Tết Nguyên đán Bính Thân -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Đính kèm file :  

 418tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Văn bản - công văn31-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
11 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá69/GDĐT-TH Hướng dẫn Sơ kết Học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Đính kèm file :  

 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15_HD_Soket_HK1.pdf

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN31-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
12 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá44/ GDĐT-TrH Về triển khai cuộc thi "Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16"
Đính kèm file :  

 Cong van giao vien sang tao CNTT 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN26-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
13 Triển khai tài liệu “Hướng dẫn thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, giữa giờ và bài võ cổ truyền Việt Nam dành cho học sinh”
Đính kèm file :  

 SACHTHEDUC.pdf

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN26-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
14 Về việc tổ chức cuộc thi “Olympic tiếng Anh trên internet” cấp thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Đính kèm file :  

 thiioe2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN26-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
15 HƯỚNG DẪN CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG
Đính kèm file :  

 HƯỚNG DẪN CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG.pdf

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN26-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
12