Tiểu Học Lê Trọng Tấn | Phòng GD&ĐT Quận Bình Tân tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn của BGD&ĐT về việc lựa chọn SGK trong những cơ sở GDPT (8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức (Giáo viên) năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đợt 2 (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục tại quận... (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bện Corona của Trường Tiểu học Lê Trọng... (1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tự đánh giá trường Tiểu học Lê Trọng Tấn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (13/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch về tuyển dụng viên chức trường Tiểu học Lê Trọng Tấn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Đợt 1) (2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về triển khai văn bản số 3152/STNMT-CCBVMT ngày 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Sở Tài nguyên và ... (13/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về thực hiện quy định về bảo tồn đa dạng sinh học, động vật hoang dã (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học lại của trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch hưởng ứng ngày sách việt nam năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo: Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/TB-TH.LTT ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 12 năm... (26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 (2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức( giáo viên) trường tiểu... (13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về triển khai, quán triệt việc thực hiện Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (13/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về tiếp tục tuyên truyền ứng dụng Bình Tân Công dân số-lần 2 (13/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Chính phủ. (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

THÔNG BÁO Về việc phân chia khối thi đua các trường và đơn vị trực thuộc Ngành Giáo dục... 28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đảm bảo an toàn và phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non... 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật,... 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về sử dụng công nghệ thông tin khi bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về hỗ trợ tổ chức các khoá ôn tập trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học... 6/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo nghỉ lễ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-4 và 1/5 + THƯ MỜI viếng nghĩa trang Liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân 28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn quận 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục tại quận... 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” và “Sáng tạo trẻ” quận Bình Tân năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 83
Hôm qua : 413
Tuần này : 2,194
Tuần trước : 3,246
Tháng này : 34,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá68
Tháng trước : 37,926
Tất cả : 397,557