Đại hội Chi bộ trường Tiểu học Linh Tây nhiệm kì 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị tư tưởng, triển khai tổ chức và thực hiện nghiêm túc các văn bản, Chi bộ được sự quan tâm sâu sát, Chỉ đạo trực tiếp và kịp thời của lãnh đạo Đảng Ủy phường Linh Tây và lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo Quận.