Kế hoạch tổ chức Lễ hội "Mừng Đảng - Mừng Xuân" Tết Nguyên Đán Mậu Tuất - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/KHPH-LĐLĐ-GDĐT
Ngày ban hành: 2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Ngày có hiệu lực: 2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Người ký:
Trích yếu: Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ hội "Mừng Đảng - Mừng Xuân" của Liên đoàn Lao động - Ngành Giáo dục và Đào tạo QUận 9, Tết Nguyên Đán Mậu Tuất - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-khlehoimungdangmungxuan2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá181tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815_1612tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm