Chọn phòng ban 
Chi Uỷ
Bí thư Chi bộ Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Phước
Ngày sinh tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/1973
Phó Bí thư Chi bộ Đồng chí: Nguyễn Trọng Năm
Ngày sinh tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/1981
Điện thoại riêng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá938492688
Uỷ viên Bà Nguyễn Hồ Phương Lan
Ngày sinh 31/12/1992