Hội thi Tin học trẻ

Hội thi Tin học trẻ 22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hội thi thiết kế Video clip. Chủ đề

Hội thi thiết kế Video clip. Chủ đề "Em rèn kỹ năng - em vui sáng tạo"22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn tham gia cuộc thi

Hướng dẫn tham gia cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ"22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ

Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ "Phần thi vẽ tranh"22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ

Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ "Phần thi trực tuyến"22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ

Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ "Phần thi viết"22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hội thi vẽ tranh

Hội thi vẽ tranh "Nhành cọ non"1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hội thi em vui, khoẻ mỗi ngày. Phần thi

Hội thi em vui, khoẻ mỗi ngày. Phần thi "Em làm việc tốt"18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hội thi em vui, khoẻ mỗi ngày. Phần thi

Hội thi em vui, khoẻ mỗi ngày. Phần thi "Quyển sách em yêu"18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hội thi em vui, khoẻ mỗi ngày. Phần thi

Hội thi em vui, khoẻ mỗi ngày. Phần thi "Gia đình vui khoẻ"1/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá