Trường tiểu học Lương Định Của tổ chức khảo sát lớp một chương trình tiếng Pháp song ngữ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thực hiện theo văn bản số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá66/GDĐT-TH ngày 6 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành Phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp một trong khuôn khổ chương trình tiếng Pháp song ngữ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

Sáng ngày 9 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Hội đồng tuyển sinh trường tiểu học Lương Định Của tổ chức khảo sát lớp một chương trình tiếng Pháp song ngữ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

Cô Lê Thị Ngọc Chi - Chuyên viên Phòng GDĐT Quận 3 tham dự chương trình 

Thầy Từ Quốc Tuấn - Bí thư Chi bộ - Hiệu trường nhà trường

Thầy Từ Quốc Tuấn - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường lên công bố quyết định thành lập

Hội đồng khảo sát lớp một chương trình tiếng Pháp song ngữ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Sau đây là một số hình ảnh buổi khảo sát lớp một chương trình tiếng pháp song ngữ tại trường: