Chuyên đề tháng 9: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

Thực hiện kế hoạch chuyên môn tháng 9. Ngày 12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, tổ Một thực hiện chuyên đề Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Buổi chuyên đề được tập thể BGH - GVCN - GVBM tham gia tích cực để giúp công tác giảng dạy trẻ hòa nhập tại đơn vị đạt hiệu quả.

Cô Phạm Thị Hiếu Hạnh chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dạy trẻ hòa nhập.

Tác giả: htht