Tập huấn PCCC năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Ngày 25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, trường Tiểu học Lý Nhơn phối hợp Trung tâm PCCC 4-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tổ chức tập huấn cho CB-GV-NV về công tác phòng cháy chữa cháy.

Tác giả: htht