Trường tiểu học Mỹ Huề tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường Tiểu học Mỹ Huề được tổ chức vào lúc 14 giờ ngày 19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19  với sự tham dự của 57 CB, CC, VC và người lao động của trường, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Trác nhụy Lam - Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hiền – CTCĐ.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Trác Nhụy Lam - Hiệu trưởng đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Trong năm học vừa qua, trường đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác: chính trị tư tưởng, hiệu suất đào tạo, chất lượng giáo dục, tham gia các hội thi,… Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải được khắc phục trong năm học mới.

            Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác tài chính của nhà trường trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và kế hoạch tài chính năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; Báo cáo thực hiện nghị quyết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; Báo cáo điều chỉnh, sửa đổi của Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân; Báo cáo công tác thi đua và khen thưởng; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các tổ tại Hội nghị CBCC cấp tổ.

      Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường Tiểu học Mỹ Huề năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Chi bộ, Ban Giám hiệu và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Trường Tiểu học Mỹ Huề sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

  Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội nghị: