KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “ĐỌC VÀ LÀM THEO BÁO ĐỘI” NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 18/KH-TH-NQ
Ngày ban hành: 31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Ngày có hiệu lực: 31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Người ký: Võ Phương Bình
Trích yếu: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “ĐỌC VÀ LÀM THEO BÁO ĐỘI” NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Nội dung:

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO

“ĐỌC VÀ LÀM THEO BÁO ĐỘI”

NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
File đính kèm  Tệp đính kèm: 18-19_ke_hoach_doc_va_lam_theo_bao_doi_25122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917.docx

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm