Chọn phòng ban 
Phòng Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng Đỗ Ngọc Chi
Ngày sinh tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/11/1976
Trình độ Thạc sĩ Giáo dục
Email liên lạc ngocchi@nbkhiem.www.mencosmeticskr.com