Hiện tìm kiếm văn bản

Có 6 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 3483/GDĐT-TTTT Về triển khai chương trình “Tư duy thời đại số” năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 hcmeduttthongtin_3483_11tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.pdf

Sở GD&ĐT TP.HCMtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
2 3337/GDĐT-TTTT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 hcmeduttthongtin_2792tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá197.pdf

Sở GD&ĐT TP.HCM2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
3 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/GDĐT-CĐGD Về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4sgddtcdgd_2792tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá197.pdf

Sở GD&ĐT TP.HCM27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
4 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/KH-CĐGD Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
Đính kèm file :  

 ke_hoach_to_chuc_cac_hoat_dong_ky_niem_87_nam_ngay_truyen_thong_cong_tac_dan_va_131tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1713.docx

Sở GD&ĐT TP.HCM25-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
5 212/KH-CĐGD KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÁNG NHỚ ƠN THẦY CÔ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) Chủ đề: “Nét đẹp phấn trắng”
Đính kèm file :  

 ke_hoach_to_chuc_hoat_dong_thang_nho_on_thay_co_chao_mung_ky_niem_35_nam_ngay_n_131tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1713.docx

Sở GD&ĐT TP.HCM13-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
6 3778/GDĐT-CTTT Về đăng ký tham dự Hội diễn bài thể dục đầu giờ, thể dục giữa giờ và thể dục tự chọn học sinh Tiểu học năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.
Đính kèm file :  

 3778_thongbaovedangky_161tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1713.docx

Sở GD&ĐT TP.HCM12-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17