TUẦN 28- KHỐI 3 - Tiếng hát bạn bè mình

TUẦN 28- KHỐI 3 - Tiếng hát bạn bè mình 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHỐI 3 - NIỀM VUI CỦA EM (Tuần 27)

KHỐI 3 - NIỀM VUI CỦA EM (Tuần 27)29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHỐI 3 - Học hát bài chị ong nâu và em bé

KHỐI 3 - Học hát bài chị ong nâu và em bé 15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá