Lịch công tác nội bộ Tuần 13 (18/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 24/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuần 13 - HKI

 

 

 

 

 

Ngày

Nội dung công tác

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

Sáng:

 

 

 

18/11

- Sinh hoạt đầu tuần - Thực hiện dạy học tuần 13

Toàn trường

7 giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá'

Sân trường

 

- Họp Ban giám hiệu

BGH

9 giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá'

P.GV

 

- Họp Ban tổ chức

BGH, CTCĐ, BTCĐ, TPT, Cô Luyến, Cô Hằng, Thầy Hùng.

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá giờ 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá'

P.GV

 

Chiều:

 

 

 

 

- Họp giao ban Bí thư chi bộ

HT

14 giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá'

Đảng Ủy P7

 

- Chuẩn bị lễ

BTC

 

 

Thứ ba

Sáng:

 

 

 

19/11

- Thực hiện dạy học tuần 13

Toàn trường

7 giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá'

 

 

- Kiểm tra công tác PCCC

PHT, TỔ PCCC

9 giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 

- Họp GV mạng lưới môn tiếng Anh cấp tiểu học.

Cô Dung

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

PGD Q3

 

Chiều:

 

 

 

 

- Tổng dợt lễ

Toàn trường

 

 

Thứ tư

Sáng:

 

 

 

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11

- Tổ chức Lễ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11

Toàn trường

7 giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá'

 

 

- Học sinh dự lễ và ra về lúc 9g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 

 

 

- Họp mặt liên hoan

Toàn trường

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá'

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

Sáng:

 

 

 

21/11

- Thực hiện dạy học tuần 13

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

- Hội nghị tiếp xúc giữa lãnh đạo với Hiệu trưởng

HT

14 giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

UBND Q3

 

- Tập huấn chuyên đề “Cùng em hoạt động trải nghiệm và Tìm hiểu Lịch sử - Địa lý đia phương TP Hồ Chí Minh”

PHT,

14 giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tr Phan Đình Phùng

Thứ sáu

Sáng:

 

 

 

22/11

- Thực hiện dạy học tuần 13

 

 

 

 

- Họp về công tác chuẩn bị cho chuyên đề cấp Quận”My passion of reading”

PHT, Cô Dung

8 giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tr Nguyễn Thái Sơn

 

Chiều:

 

 

 

 

- Hội thi GVCN cấp Quận

GV

14 giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tr Nguyễn Thái Sơn

Thứ bảy

 

 

 

 

23/11

- Bảo vệ trực theo phân công

 

 

 

Chủ nhật

 

 

 

24/11

- Bảo vệ trực theo phân công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: HIỆU TRƯỞNG