Danh sách các tỉnh thành theo 3 nhóm phân loại nguy cơ dịch bệnh CoVid 19