Sân chơi đầu tuần kỷ niệm ngày 9/1 ngày lễ sinh viên học sinh với hoạt cảnh anh Trần Văn Ơn

Tác giả: Trường TH Nhật Tảo