Sinh hoạt chào cờ đầu tuần

Học sinh nhận thưởng đạt giải phụ trách Sao giỏi

Học sinh nhận thưởng trong phong trào thi kể chuyện đạo đức

Tác giả: trường TH Nhật Tảo