• IMG_0001.JPG
 • IMG_0002.JPG
 • IMG_0004.JPG
 • IMG_0006.JPG
 • IMG_0007.JPG
 • IMG_0008.JPG
 • IMG_0011.JPG
 • IMG_0015.JPG
 • IMG_0018.JPG
 • IMG_0019.JPG
 • IMG_0020.JPG
 • IMG_0023.JPG
 • IMG_0024.JPG
 • IMG_0028.JPG
 • IMG_0030.JPG
 • IMG_0031.JPG
 • IMG_0032.JPG
 • IMG_0034.JPG
 • IMG_0035.JPG
 • IMG_0038.JPG
 • IMG_0040.JPG
 • IMG_0042.JPG
 • IMG_0043.JPG
 • IMG_0045.JPG
 • IMG_0046.JPG
 • IMG_0048.JPG
 • IMG_0050.JPG
 • IMG_0052.JPG
 • IMG_0054.JPG
 • IMG_0055.JPG
 • Thầy HT trao phần thưởng cho HS học giỏi và tham gia phong trào của trường xuất sắc
 • Lớp 1/1 nhận phần thưởng học sinh HTXS
 • Lớp 1/2 nhận phần thưởng học sinh HTXS
 • Khối lớp 2 nhận phần thưởng
 • Khối lớp 3 nhận phần thưởng
 • Khối lớp 4 nhận phần thưởng
 • Khối lớp 5 nhận phần thưởng

Xem toàn màn hình


Tập ảnh : Lễ Tổng kết NH15-16

Tập ảnh : Lễ tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18