Kế hoạch Tuyển dụng viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 518 /GDĐT
Ngày ban hành: 17/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Ngày có hiệu lực: 17/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Người ký: Bà Phạm Thị Minh Hiền
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: datahcmedupgdquan1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáattachments2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá196518-tonghop-kehoachtuyendungvienchuckhoigiao_1862tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: datahcmedupgdquan1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáattachments2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá196dk-tonghopkehoachtuyendung1762tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917_1862tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.xlsx

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: datahcmedupgdquan1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáattachments2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá196phuluc41762tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917_1862tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.docx

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: datahcmedupgdquan1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáattachmentsthong_baocntt6598ubnd-nvsigned1762tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917_1862tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm