Tiểu Học Nhuận Đức | Phòng GD&ĐT Huyện Củ Chi tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sơ kết công tác Tháng 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Sơ kết tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2. Kế hoạch Tháng 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Sơ kết công tác Tháng 12 và Kế hoạch công tác tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

SƠ KẾT Thực hiện công tác tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (2/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

SƠ KẾT Thực hiện công tác tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (8/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sơ kết công tác tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc của trường Tiểu học Nhuận Đức Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản công (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Sơ kết tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 - Kế hoạch Tháng 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Sơ kết công tác tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1, Kế hoạch tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (28/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Sơ kết công tác Tháng 11 và Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

SƠ KẾT Công tác tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (2/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

BÁO CÁO Sơ kết công tác học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (8/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Nội quy cơ quan của trường Tiểu học Nhuận Đức (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành nội quy tiếp công dân của Trường Tiểu học Nhuận Đức (19/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Tuần 28: Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tuần 28: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (Tiết 1) (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tuần 28 Bài 89: Giới thiệu về tỉ số (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tuần 28 Kể chuyện: Bông cúc trắng (2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tuần 28 Bài 11: DẢI ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG ( Tiết 2) (1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tuần 28 Ôn tập : Vật chất và năng lượng ( tiết 1, 2) (1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tuần 28 Unit 11: In the museum (1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tuần 28 Bài 28C: Ôn tập 3 ( tiết 2) (1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc đăng ký lịch tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 144
Hôm qua : 235
Tuần này : 1,221
Tuần trước : 3,797
Tháng này : 7,834
Tháng trước : 32,396
Tất cả : 117,749