THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 14 5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 12 8/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC 31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 11 29/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 26/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Thông tư liên tịch số 19/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TTLT-BGDĐT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Họp đoàn tham dự Hội nghị tổng kết Đề án 1928 “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 5/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Thông tin danh sách và hướng dẫn thi của Hội thi "Thanh thiếu niên với pháp luật" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 27/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 và Luật Phòng, chống ma túy năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 19/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Nhắc lại. Về việc đăng ký tham gia Hội nghị tổng kết Đề án 1928 “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 8/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Hợp nhất Quyết định số 14/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/QĐ-UBND và Quyết định số 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Ủy ban nhân dân Thành phố 5/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Thông tin pháp luật số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án 1928 “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 29/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 27/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 14/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 46/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Về điều chỉnh thời gian nộp bài thi Vòng loại Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi” ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Về nhận Tài liệu tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Bổ sung) 28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Phổ biến "Những điều cần biết về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" 1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Khẩn ! Danh sách các trường tham gia Chương trình PBGDPL ngoại khóa cho học sinh - sinh viên năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Phòng Pháp chế tổng hợp và thông tin danh sách các đơn vị tham gia Chương trình PBGDPL ngoại khóa cho học sinh - sinh viên năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng cháy và chữa cháy năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng cháy và chữa cháy năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Khẩn ! Về việc điều chỉnh một số nội dung Chương trình PBGDPL ngoại khóa cho HSSV các trường CĐ,TCCN,THPT,GDTX năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Phổ biến "Những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" 22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Giới thiệu Luật Bảo hiểm xã hội năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 16/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 21/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Phòng pháp chế

Đang online: 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5
Hôm nay : 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,616
Hôm qua : 312,9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3
Tuần này : 1,295,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,484,71tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,416,697
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM