Báo cáo tình hình hoạt động dịc h vụ Tư vấn du học năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thực hiện văn bản số 254/QHQT ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện các quy định về kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Thực hiện đăng ký thông tin quản lý Cơ sở Tư vấn du học 29/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về báo cáo tư vấn du học và công dân Việt Nam đi học tập ở nước ngoài. 28/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đang online: 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm nay : 32,361
Hôm qua : 326,27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 1,552,323
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,741,724
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,673,711
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM