Cập nhật: 8:41, 16/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Lượt đọc: 25

Báo cáo số liệu thi năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Báo cáo số liệu thi năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (dành cho các trường chưa thực hiện báo cáo hoặc báo cáo chưa đúng)

           ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số:    KTKĐCLGD                        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

V/v báo cáo số liệu thi năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;

- Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Hiệu trưởng trường bổ túc văn hóa khối trường ngành và

khối trực thuộc.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường và Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên báo cáo số lượng giáo viên tham gia Hội đồng thi năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 như sau:

1.  Báo cáo số lượng học sinh đang học lớp 12, Ban lãnh đạo Hội đồng coi thi, số lượng giám thị tham gia Hội đồng coi thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.

2.  Báo cáo Ban lãnh đạo Hội đồng coi thi, giám thị tham gia Hội đồng coi thi kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

3. Báo cáo số lượng cán bộ, giáo viên làm thanh tra cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Hình thức báo cáo: báo cáo trực tuyến và văn bản. Báo cáo trực tuyến tại địa chỉ trang web: www.khaothidoet.com hoặc: http://www.khaothidoet.com/QuanLyMuaThi/Login.aspx ; khi báo cáo xong, các đơn vị in báo cáo trực tiếp từ chương trình, ký tên đóng dấu và nộp về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Tên đăng nhập: mã trường (xem danh mục mã trường tại trang: www.khaothitdoet.com)

Mật khẩu: sử dụng mật khẩu đã được cấp để nhận mã số học sinh trúng tuyển vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Hạn chót: ngày 21 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Đề nghị các đơn vị báo cáo đầy đủ và đúng số lượng, chúng tôi sẽ rà soát lại số lượng với Phòng Tổ chức cán bộ và Kế hoạch tài chính.

Lưu ý: đơn vị nào đã thực hiện báo cáo không cần phải báo cáo lại, .

 

Số điện thoại liên hệ: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 113 898 - A. Nhân hoặc: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá919 174 22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – A. Khoa

hoặc: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 89 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 – A. Hoàng.

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

Tác giả: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD


Đang online: 814
Hôm nay : 31,699
Hôm qua : 326,27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 1,551,661
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,741,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá62
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,673,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá49
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM