Cập nhật: 13:29, 21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Lượt đọc: 35

Kế hoạch: Tổ chức lớp Thạc sĩ Quản lý Giáo dục năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

     Căn cứ Đề án “Quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá” đã được UBND Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá77/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14;

    Căn cứ Quyết định số 5954/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bổ sung, điều chỉnh Đề án “Quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá”,

      Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp Thạc sĩ Quản lý Giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

      (Chi tiết xem văn bản đính kèm)

Tác giả: Phòng TCCB


Đang online: 871
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9,7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5
Hôm qua : 312,9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3
Tuần này : 1,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3,397
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,692,798
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,624,785
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM