Cập nhật: 9:23, 16/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt đọc: 36

Khẩn! Về rà soát lịch học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên – năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

  Kính gửi:

                   -  Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12;

                   - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh;

                   - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức;

                   -  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM;

                   -  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP. HCM;

                   -  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP. HCM.

 

Căn cứ Thông báo số 754/TB-SNV ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Sở Nội vụ về việc đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên – năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18,

Căn cứ Công văn số 759/GDĐT-TC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 về cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (do Sở Nội vụ tổ chức) và Công văn số 958/GDĐT-TC ngày 26 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Sở Giáo dục và Đào tạo về cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18,

Sau khi Sở nội vụ rà soát danh sách đăng ký lớp Chuyên viên của đơn vị thì số lượng đăng ký vào tháng 5 quá đông. Do đó, để đảm bảo sỉ số tổ chức lớp, thì Sở nội vụ sẽ sắp xếp một số học viên đăng ký tháng 5 vào các lớp còn lại theo nguyên tắc không thay đổi ngày học chỉ khác tháng học, để đảm bảo số lượng học viên cân đối ở các lớp.

Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị nêu trên phối hợp rà soát file danh sách đính kèm của Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo (các trường hợp không có thay đổi lớp học thì không có tên trong danh sách của Sở Nội vụ). Trong trường hợp bất khả kháng cán bộ, công chức, viên chức không thể tham dự lớp học như trên, đơn vị liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (chuyên viên chính: Lê Thị Lệ Nga) trước ngày 18 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 để điều chỉnh, qua số điện thoại: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28 3829 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá927.

Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được liên hệ của đơn vị, Phòng Tổ chức cán bộ xem như đơn vị thống nhất với điều chỉnh của Sở Nội vụ. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ sẽ ban hành Quyết định cử đi học.

  (Đính kèm danh sách học viên các đơn vị đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên do Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và danh sách do Sở Nội vụ điều chỉnh) ./.

 

Nơi nhận:                                                                                 KT. TRƯỞNG PHÒNG         

- Như trên (kèm các danh sách);                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu: VT,  TCCB.                                                                              

                                                                                                               (đã ký)

 

 

                                                                                                 Nguyễn Thị Kim Xuyến            

Tác giả: Phòng TCCB


Đang online: 353
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7,6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
Hôm qua : 312,9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3
Tuần này : 1,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,294
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,69tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,695
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,622,682
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM